Blikanie led diódy

Napíše program pre blikanie jednou LED diódou. LED dióda má blikať s periódou 1s (0,5s svieti a 0,5s nesvieti).

železničný prejazd

Napíšte program pre striedavé blikanie dvoch LED diód ako na železničnom prejazde s periódou 1s.

dva blikajúce led diódy

Napíšte program tak, aby jedna LED dióda blikala s periódou 1s (0,5s svieti a 0,5s nesvieti) a druhá blikala s periódou 0,5s (0,25s svieti a  0,25s nesvieti)

had

Napíšte program pre postupné rozsvecovanie a zhasínanie ôsmich LED diód sprava doľava. Po dobehnutí sa celý cyklus opakuje. Každá LED dióda svieti vždy 0,2s.

ovládanie led diódy tlaćítkom

Napíšte program pre ovládanie LED diódy tlačítkom. Ak je tlačítko stlačené LED diódka svieti, no ak tlačítko nieje stlačené tak dióda nesvieti.

stlačením zapni, stlačením vypni

Napíšte program, ktorý každým stlačením tlačítka zmení stav LED diódy. Teda po prvom stlačení sa LED dióda zapne, po druhom stlačení sa vypne, po treťom zasa zapne atď.

postupné rozsvecovanie a zhasínanie LED diódy

Napíšte program pre plynulé rozsvecovanie a zhasínanie LED diódy. Po stlačení tlačítka sa LED dióda postupne behom 1s rozsvieti a zostane svietiť plným jasom. Po ďalšom stlačení zasa plynule behom 1s zhasne.

stmievanie LED diódy

Napíšte program pre nastavovanie intenzity svietenia LED diódy pomocou tlačítka. Krátkym stlačením tlačítka (menej než 0,5s) LED dióda zhasne. Ak držíme tlačítko stlačené dlhšiu dobu než 0,5s začne sa LED dióda rozsvecovať (tak aby sa naplno rozsvietila za 4s).

Po uvoľnení tlačítka zostane LED dióda svietiť intenzitou, ktorú práve mala v okamžiku uvoľnenia tlačítka. Ak držíme tlačítko stlačené dlhšie než 4s, tak sa LED dióda začne znova postupne rozsvecovať od 0 do plného jasu.

nastavovanie farby RGB LED

Zostavte program pre plynulé nastavovanie farby svietenia RGB LED(piny 9, 10 a 11).

Pri držaní tlačidla (pin 15) sa postupne zvyšuje intenzita svietenia červenej zložky svetla (pin 9) rýchlosťou cca z 0 na plný jas (255) počas 2s. Po dosiahnutí plného jasu pokračuje opäť od nuly. Rovnakým spôsobom tlačidlá na pinu 16, resp. 17 ovládajú intenzitu zelenej (pin 10), resp. modré (pin 11) zložky svetla.
Po stlačení tlačidla (pin 14) sa intenzita všetkých zložiek svetla nastaví na nulu.

LCD display

Napíšte program, ktorý bude vypisovať na LCD display vety: "Ahoj. Ja som LCD display.  Toto je moja skúška :)."
Tak aby medzi každou vetou bola 3 sec. prestávka.

Pás LED diod

Napíšte program, ktorý bude načítať hodnotu z potenciometru a podľa nej vyberie diódu ktorá sa rozsvieti.

príklad na prerušenie

Napíšte program, pomocou prerušenia, ktorý bude mať za úlohu aby led pásik svietil a keď sa stlačí tlačilo tak aby blikal ako had (postupné rozsvecovanie a zhasínanie jednotlivých lediek sprava doľava).